Information 


Annonser


Underlag

Vikt
Clix plåttak är en mycket lätt taktäckning, endast ca 4,5kg/kvm, lite beroende på materialval.

Kondens skydd
Precis som ALL plåt ger även Clix lite kondens under plåten, därför måste man ALLTID använda någon typ av kondensskydd. Fråga yrkesman eller i fackhandeln, detta då det finns mängder med olika modeller och fabrikat.
Om man väljer att använda papp, får man komma ihåg att inte använda papp där spiken blir synliga, spikarna kan skava mot plåten och orsaka korrosion.

Montering på råspont
Vanligast är att lägga Clix plåttak på råspont  med papp eller på någon annan typ av kondensskydd.
Dimensionering av råsponten bör en konstruktör bedöma.
 
Montering på regel / Läkt
Montering på reglar går utmärkt  i detta fall bör plåten vara av styvare kvalité (FA) och i visa fall 0,6mm (lägg aldrig aluminium eller titanzink på reglar)
Regel avståndet bör vara 300mm-400mm och reglarnas bredd 95mm för att inte få bestående tryckskador om man går eller har stora snö laster på taket.
Var noga med att berätta detta vid då Ni beställer plåt och glöm inte kondensskydd.

Montering på isolering
Vid montering i fästlist på underliggande mineralull bör fästlistens c/c inte överstiga 600 mm och plåt av styvare kvalité och 0,6mm bör användas.
Glöm ej att berätta detta vid beställning så att vi kan skicka med rätt skruv.
 Denna typ av falsat plåttak  kan användas för att lägga på isoleringen


Montering på gammal ”trp20” eller liknande
Först lägger man ut  plåtremsor ca 100mm bredda och 0,8-1,0mm tjocka, som sedan skruvas fast genom den gamla plåten och fästes i underliggande tak.
Clix- profilerna levereras med skruv, som har borrspets för infästning i plåtremsorna.

Renovering av gamla tak
Vid renovering bör man alltid låta besiktningsman alternativt fackman kontrollera att underlaget är av god kvalité. Eventuella hål och andra skador, som ojämnheter osv. måste repareras innan montaget börjar.© Copyright 2018 CLIX Steel Profile AB | Alla rättigheter reserverade | E-post: info@clix.se
All I wish to do is return the rolex replica sale and parts of the Swiss Replica Watches I presently have, you and/or your rolex replica sale would then benefit from physical examination of said pieces and parts. We entered into a rolex replica sale for purchase and delivery of tangible goods. Thank you once again for your panerai replica sale and consideration in this matter. As it appears the financial replica watches sale have already been addressed, I await your instructions regarding return of the rolex replica uk to your custody.