Information 


Annonser


Montage instruktioner för plåttak

 

 

Uppmätning av tak

Plåtlängd

Sadel tak Man mäter den aktuella tak längden och lägger sedan till 70 mm på längden, (30mm för fotplåt och 40 för uppvik under nockplåt  eller  120mm för att kunna falsa nocken.)
 
Pulpet tak Man tar aktuella längden och lägger till 70 mm på längden.
 
Tak som går mot anslutande vägg, Här lägger man på 230mm
(30mm för fot plåten och 200mm för att bryta upp plåten mot vägen, 200mm är rekommenderat av Hus AMA-98) 

Antal plåtar

Mät bredden på taket, för att sedan räkna ut antal plåtar tar man;
Tak bredden / täckande plåt bredden så får man fram antalet, i heltal sedan lägger man till en plåt.
 
Ex
Tak längd 5000mm, tak bredd 8000m och man vill ha lackerad plåt (485mm täckande)
Plåtlängd 5000 + 120 (falsat ncok) = 5120mm
Antal plåt 8000 / 485 = 16,5 st + 1 st = 17 plåtar
Antal beställda kvm 17 st x 0,485m  x  5,120 =  42,21 kvm
 
Speciell märkning av plåtarna 
Detta väljer du som kund själv men det underlättar vid montage om vi märker dina plåtar med exempelvis A = framsidan, B = baksidan C = garage osv.
 
Skorstenar, takfönster och andra hinder 
Räknas inte bort i den mängd plåt du beställer detta för att man vet inte vart plåten exakt kommer att börja eller sluta, utan detta klipps bort och blir spill.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montage steg för steg
 
Ritsa aldrig på plåten med en något vasst som kan skada plåten, utan använd snörslå eller penna, så att man inte skadar den skyddande lacken.
 
1. Montera klammer i tak kanten 
Klammer av plåt som du själv klipper till ca 25x100mm, spikas eller skruvar i tak kanten, enligt nedan figur och ca 400mm mellan dem.
Detta görs bara för att hålla plåten under montage tiden, för sedan då man fått på vindskivan att hålla första och sista plåten.

2. Lägg den första plåten på  taket och skjut upp den så att hakar i fotplåten, och    man lämnar ingen ”spalt” utan den skall dras helt upp.

3. Kontrollera att plåten ligger rätt, så fäster du sedan plåten i de förstansade hålen i fäst skenan, dra ned hela skruven dock inte för hårt, så att fästskenan deformeras.

4. Vik ned klammer, så att plåten inte kan blåsa upp under montage tiden

5. Montera nästa plåt, detta görs ENKELT genom att man bara hakar i den nya plåten i den du nyss skruvat fast, när hela plåten hakat i, lägger du ned den på taket och drar den försiktigt uppåt tills du känner att även den hakat i fotplåten (detta bör vara ca 20cm, för att allt skall gå lätt).

6. Innan du nu skruvar fast plåten så skall du fästa en ”svetstång” eller liknande för att falsarna skall ligga tät ihop mot varandra, använd minst 2st tänger, och gärna 3st om längderna överstiger 6 meter. Detta är bra då du nu kan släppa plåten och skruva den utan risk för att den rör sig.

7. Kontrollmät då och då så att plåten inte får snedgång eller att taket kanske är skevt. Skulle det ändå ske så kan man släppa på exempelvis den övre tången 1-2 mm för att räta upp det som felar, dvs man justerar den täckande bredden på plåten lite, men för att fortfarande fungera som det är tänkt skall detta inte justeras mer än 1-2mm per plåt så att systemet fortfarande kan ta upp temperatur rörelserna som blir i all plåt.

8. Avsluta vid nästa tak kant. Den sista plåten kommer med all säkerhet att behöva klippas till, detta pga. 2 olika anledningar,
1. avståndet uppe och nere är säkert inte 100% samma.
2. plåten har inte rätt bredd, så att man måste klippa den, se figuren nedan.

9. Mät noga, både uppe och nere, och om exempelvis avståndet uppe är 270mm och nedre 300mm, markera detta på plåten och gör ett ”bocknings sträck” där, lägg på 30mm och gör ett ”klipp sträck” Klipp sedan efter din markering och bocka upp den kanten du markerat.

10. Lås med klammer, detta utförts exakt på samma sätt som du tidigare gjort på första plåten, c/c 400mm och vik ned clipsen över plåtens ståndfals.

11. Nu kan man montera sida 2, och det utförs på samma sätt som du gjorde med sida 1.


 
12. Om ni önskar falsad nock. Hänvisar vi till Hus Ama -98, där det finns förklaring på hur denna falsning skall utföras.

13. CLIX systemet har olika utförande på Nockplåt  Typ1 och Typ 2 eller Typ 3

 

Om ni önskar detta utförande, vid användande av Nockplåt måste det även monteras tätnings list (45 mm x 45 mm) på båda sidor om nocken.Infästning av denna lösning, typ 1 skruvas fast i nockbräda, typ 2 med Z- profil i taket.

14. Taklutningar, 5,7 – 14 grader så måste falsarna köras ihop, med en special maskin som Clix tillhandahåller. Taklutningar över 14 grader är det tillåtet att låta de vara ”öppna” men vi rekommenderar dock alltid att man kör ihop dem, som extra säkerhet.
5,7 grader kontrollerar du enligt nedan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detaljlösningar för tak
 
Inledning
Följande sidor är exempel på lämpliga tillväga gångs sätt för montage av Clix profilerna.
De exempel som visas är de enklaste och mest grundläggande lösningarna.
 
Handboken berör också bara detaljer som
Fotplåt
Vindskivor
Vinkelrännor

Nockplåt

Ståndskiva
Längds skarvning av plåten
Hur man gör infästningen i traditionell fot ränna, dock inte hur fot rännan tillverkas.
Hur man lämnar vid hinder, men inte hur hindret utförs, detta då vi anser att detta skall utföras enligt gällande föreskrifter och av en yrkesman (plåtslagare).

Montera fotplåt
Börja alltid med ränn kroken detta då fotplåten kommer att täcka den.
Fotplåten ger ett extra skydd mot fukt då den förhindrar att vatten kommer upp under plåten med det kapillär sug som alltid blir vid takfoten.
Glöm inte bort att fotplåten MÅSTE stickas in under det kondens skydd man använt, så att vattnet kan rinner upp på fotplåten och sedan ner i hängrännan.
Fotplåten ”skjuts ihop” i varandra, och monteras med skruv eller spik.
Kan medfölja leveransen.

Montage av Clix profilerna
Man monterar Clix från höger till vänster, detta bestämmes av att Clix profilerna har en färdig hak fals för fotplåten.
Clix profilen har i nedre kant en hak fals på plåtens undersida, denna skall hakas fast i fotplåten, för att förhindra kapillär sug under plåten.
Då montaget sker från höger till vänster behöver man heller inte sätta stegen eller på annat sätt gå på plåten med risk för att halka eller skada plåten.

Vindskivan

Hur långt ut man drar ut första plåten mot vindskivan styrs av vilken typ av vindskiva man väljer att använda, se nedan exempel. 

Vattenlås i plåtens övre kant
Detta kan vara nödvändigt vid vissa situationer, så som om man ansluter mot vägg, eller mot ventilerad nock.

 

Genomföringar


Detta är ett exempel av genomföringar ,Vid montage skall man lämna ca 500mm åt alla håll från kanten av det rör som sticker upp genom taket, detta för att ge plats för ”sväng falsarna” som traditionell bandtäckning har.
Klipp aldrig in en bit i plåten utan man klipper alltid av plåten på hela bredden för att sedan göra infalsningen.
Viktigt är också att man inte glömmer bort att klippa bort fäst skenan på den plåten som ligger på vänstra sidan av genomföringen.
 
Sedan utförs skorstenen i princip enlighet med Bygg ama-98

Anslutning mot hög del
 
Exempel 1.
Då lägger man till exempelvis 200mm extra på plåtlängden vid beställning, och sedan knäcker man upp plåten genom att vrida falserna och på så sätt få en bockning på plåten.
Detta ger den absolut bästa lösningen, och BÖR göras av yrkesman.

Titta på sidor standard tillbehörs detaljer

Exempel 2.
Montera fästclip och vik ned mot taket. Vid anslutningar under 14 graders taklutning mellan ståndskiva och takplåtar görs detta med dubbelfals.
Slå omkull takplåtarnas ståndfalsar och vik med falstång upp 35mm av takplåtarnas överkant enligt nedan figurFörse stånd skivan med uppvik för anslutning mot takplåten. Montera ståndskivan och gör anslutningen med traditionell dubbelfals teknikExempel 3.
Det finns även ett enklare sätt att utföra detta på men detta tillväga gångs sett har inte samma livslängd som exempel 1, detta då livslängden styrs av de tillbehör man använder och inte plåtens livslängd. OBS, denna lösning får inte användas på tak under 14 graders taklutning.
Först gör man ett vatten lås i plåtens överkant”Fästläpp” för montering av ståndskivan
I takplåtens hake skall göras en ”fästläpp” för infästning av ståndskivan. Klipp 2 snitt med va 20-30mm mellanrum i ståndfalsens hake.
Klipp inte närmare än 20mm från ståndfalsens framkant (täckande bredd).
Vik ut läppen mellan snitten så att fäst yta för plåtskruven bildasMontera täckband. Ståndskivan med utklippta uttag för takplåtens ståndfalsar skjuts upp under träpanelen och fästes i takplåtens ”fästläppar” med plåtskruv.
Klipp inte bort ”läppen” mellan snitten i uttaget på ståndfalsen, detta viks

Titta på sidor standard tillbehörs detaljer.

Vinkelränna
Observera att när vinkelränna skall användas måste särskild läggningsordning iaktas, och det måste alltid vara helt underlag under vinkerännan, dvs om man lägger på regel eller liknande måste man i vinkelrännan montera helt underlag, av någon form.
 
För att anslutning takplåtar / vinkelränna skall bli riktigt utförd och ingen risk för frost sprängningar i anslutande falsar skall uppstå, skall takplåtens ståndfals med haken vikt utåt –bort från vinkelrännans båda sidor. Takplåtar som ansluter mot vinkelrännan på höger resp. vänster sida måste därför läggas omvända i förhållande till varandra.För att göra detta möjligt skall de två första plåtarna till höger om vinkelrännan kapas och handfalsas ihop. Anslutning och fortsätt läggning till vänster om vinkelrännan kan sedan göras med ”rättvända” plåtarVid takfoten anpassas sedan vinkelrännan så att den har en överskjutande längd på ca 30mm30mm av vinkelrännans falser vid takfoten klipps bort innan vinkelrännan falsas ned kring fotplåtenVid nocken har man sedan en överskjutande del på ca 35mm (alternativt 50mm)  för att sedan kunna falsa ihop nocken på ett säkert sätt.Vid taklutningar större än 14 grader tillämpas enkelfals, för att skarva vinkelrännan.
Vi rekommenderar dock att ni köper plåt på rulle av oss och bockar till vinkelrännan själv på plats för att inte få några skarvar.
 
Fäst vinkelrännan, genom att vika upp falserna i vinkelrännans sidor och montera fästclips, som sedan låser vinkelrännan mot taket.När fästclipsen är monterade och ränndalarna ihop falsade skall vinkelrännans hakfalsar tillsammans med fästclipset vikas ned, för att sedan fungera som hakfals för Clix panelerna.Montering från höger till vänster
Monteringen av takplåtarna börjar från höger takkant och sker på vanligt sätt från höger till vänster med ”rättvända” plåtar (fästlisten på vänstersida), t.o.m. den sista hela plåten före vinkelrännan.
 
Omvänd monteringsordning
Tillpassande plåtar för anslutning mellan ”rättvända” och ”omvända” plåtar används två tillpassade plåtar (A och B i figuren) försedda med enkla ståndfalsar längs båda sidorna
 
Tillpassade plåtar
Dubbelfalsad ståndfals närmast vinkelrännan viks takplåtarnas ståndfals omkull, som pilarna i figuren visar. Därefter falsas vinkelrännan / takplåtarna ihop med en dubbelfalsad ståndfals
 
Dubbelfalsad ståndfals
Efter att den sista hela takplåten före vinkelrännan – vänder montage riktningen och går från vinkelrännan – mot tidigare  monterade plåtar
Monteringen görs med omvända plåtar, dvs. fästlinjen på högersida.
 
Rättvänd montage ordning
Montering av takplåtar till vänster om vinkelrännan sker monteringsordningen därefter från höger till vänster med ”rättvända”  plåtar.Omvänd montering vid vinkelränna
Takplåtarna vändes med fästlisten åt höger och tillpassas mot vinkelrännan. Antalet plåtar som behöver tillpassas är beroende av takfallets längd och lutningÖverskjutande längd för falsning

Vid till klippningen av takplåtarna till vinkelrännan skall materialmängden motsvara vinkelrännans falsar (35mm) plus ytterligare 15mm som kvarlämnas för att kunna göra falsen.Vattenavrinning

Om ni skall montera vattenavrinning måste rännkroken och rännan monteras före montering av fotplåten. Alla typer av vattenavrinnings system på marknaden kan användas.© Copyright 2018 CLIX Steel Profile AB | Alla rättigheter reserverade | E-post: info@clix.se
All I wish to do is return the rolex replica sale and parts of the Swiss Replica Watches I presently have, you and/or your rolex replica sale would then benefit from physical examination of said pieces and parts. We entered into a rolex replica sale for purchase and delivery of tangible goods. Thank you once again for your panerai replica sale and consideration in this matter. As it appears the financial replica watches sale have already been addressed, I await your instructions regarding return of the rolex replica uk to your custody.