Information 


Annonser


Montage instruktioner för fasad

Läs instruktionerna direkt eller ladda ner dem till din dator.
Tryck på PDF symbolen för att spar ner lokal kopia eller skriva ut direkt.

Montageinstruktioner för fasad
Inledning, Fästbleck och droppbläck, Krönplåt
Skarvning av fasadplåten i höjdled, Detaljlösningar

 

Inledning
Detta montage handbok fungerar som ett bra underlag på byggarbetsplatsen eller på kontoret.
Handboken innehåller grundläggande beskrivningar om hur montage av Clix profilerna skall utföras, samt standard detaljer och förslag på utförande av kringtäckningar.
Vid speciella frågor svarar vi gärna på dem om ni hör av er till oss.
 
Denna monteringshandbok kan inte ta hänsyn till alla konstruktionsproblem, utan i dessa fallen hänvisar vi till självständigt tänkande och till Bygg ama-98, monteringshandboken förmedlar bara grundläggande anvisningar för montage.
 
Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma.
 
Även om visst montage kan utföras av lekman, rekommenderar vi på Clix alltid att man anlitar en kvalificerad yrkesman som utför montaget.
 
 
Fästbleck och droppbleck
Montera fästbleck vid fasadens underkant i anslutning mot sockel.
Beroende på hur konstruktonen ser ut kan man i vissa fall behöva förstärka upp droppblecket, detta görs då enligt nedan.

OBS lämna tillräckligt överlapp vid ytterhörn så att hopfogning av droppblecken kan göras.
Fästblecket tillverkas med hakfals i ståndfalsen för att sedan kunna haka fast Clix profilerna i denna.Lägg in plåten mot fasaden dra sedan plåten uppåt tills den hakar i droppblecketNär plåtens och droppbleckets falsar sedan skjuts ihop låses plåten mot fasadenAtt tänka på före montering
Loda in det hörn där du tänkt börja monterningen, detta är viktigt för att resten av montaget skall fortlöpa snabbt och enkelt
 
Montera klammer
För att låsa första plåten sytterkant mot fasadens hörn tillverkas fästclips, ca 100mm långa, dessa monteras på hörnets motsatta sida med ca 600mm mellanrumLås sedan plåtens ”fria” kant med clipsen, kontrollera dock att plåten ligger ordentligt mot fasaden, använd fals tång för att göra denna låsningen så säker som möjligt.Temperaturrörelser
När temperaturen växlar rör sig plåten lite, detta tar Clix profilen upp, utan att skada eller förändra fasaden.
Tvärs plåten tas rörelsen upp genom ”dragspels” effekt i falsarna, längds plåtarna tas rörelserna upp i de avlånga förstansade hållen.Montera efterföljande plåtar
Med den första plåten på plats blir efterföljande plåtar om möjligt ännu enklare.
Haka först fast den nya plåten i den du redan monterat,därefter drar du upp den till även den hakar fast i droppbläcket.Då nu plåten är på plats sätter du fast den med klämtänger detta för att hålla ihop falserna ordentligt och hålla plåten i läge tills du skruvat fast den ordentligtKontrollmät då och då så att plåten inte får snedgång eller att fasaden kanske är skevt. Skulle det ändå ske så kan man släppa på exempelvis den övre tången 1-2 mm för att räta upp det som felar, dvs man justerar den täckande bredden på plåten lite, men för att fortfarande fungera som det är tänkt skall detta inte justeras mer än 1-2mm per plåt så att systemet fortfarande kan ta upp temperatur rörelserna som blir i all plåt.
 
Anslutning vid ytterhörn
Den sista plåten mot fasadens ytterhörn skall alltid kapas. Innan måttagning och kapning görs, måste den första plåten på mötande fasad monteras.
 
Måttning och kapning av plåten skall göras enligt följande, Kvarvarnade fasad + falsen på mötande plåt (35mm) + överskjut (15mm)Denna viks sedan runt och utgör en fals som kommer att hålla första plåten på motsatt sida.Krönplåt

Om krönplåt används och det finns risk att denna tar vind eller av annan anledning kan ”fladdra” skall den fästas i fasadplåtens profiltoppar med plåtskruv.
Gör ett snitt med plåtsax i profilernas ståndfals, vik sedan ut denna med en falsöppnare så att den blir i rät vinkel mot fasaden.
Kontrollera sedan att krönplåten täcker snitt och utvik med nödvändig marginal.
Borra och skruva med en plåtskruv i profiltopparna.

Skarvning av fasadplåten i höjdled
 
I den undre plåtens överkant klipps ett snitt på 30mmi profilbottens båda sidor.
Börja ca 10mm in på plåten och klipp snett ut till 4-5mm från ståndfalsen.
Vik därefter fram kanten på plåtens framsida så att en hakfals bildas.
Montera plåten på fasaden.
 
Den övre plåtens undre kant skall förses med motsvarande hake.
Börja 10mm in på plåtens profilbotten och klipp 30mm snett utåt, så att snittet slutar 15mm från plåtens ståndfalsar.
Den övre plåtens under kant viks in på plåtens undersida.
Haka ihop falsarna skjut upp plåten och montera den på fasaden

Detalj lösningar
 
Vilken typ av omfattningar som bör tillämpas måste avgöras från fall till fall.
Dels beroende på underliggande material, dess skick och fönstrets djup, och önskat utseende på den färdiga fasaden
Fönstersmygens djup i vårt exempel är samma som träpanelens tjocklek (25mm)
Exemplet visar därefter en enkel omfattning med smala foder i sidan som är monterade direkt i fönsterkarmen.
 
Montering
Innan urtag för fönster görs i plåten, måste överbläckets läge på fasaden vara fastställt.
Lägg överblecket mot fasaden och gör en markering på fasaden vid bleckets överkant. Eftersom över blecket är försett med hakfals som skall gripa in i fasadplåtens motsvarande hakfals bör man vara noggrann vid måttningenÖverbläcket skall ha en längd på ca 50mm längre än fönsterkarms yttermåttÖverbleckets lägeKontrollera innan markerningen görs, så att överblecket lämnar fri gång för utgående fönsterbågarUttag för fönster
Sidorna tas måttet (A) fram till fönsterkarmen +15mm.
Underkant skall måttet vara lika med karmens underkant
Överkant lika med överbleckets överkant +15mmNär urtaget görs för fönstert, klipps också en ”slits” på 25mm som skall tjäna som urtag för överbleckets överskjutande del.
Klipp även ett diagonalt snitt i uttagets hörn, som detaljen a-b i figuren visar.
Detta för att underlätta in – och uppfalsningen av de på de ”färdiga” måtten och de överskjutande 15mm.
Uttag för överbleck
Observara att när uttaget görs för överblecket måste 15mm kvarlämnas som falsmån.
Måttet för uttaget varierar från fall till fall beroende på vilken typ av överbleck som användsDe överskjutande 15mm i överkant falsas in under plåten så att en hakfals bildas
Överskjutande 15mm bockas 90 grader mot fasaden, och skall bilda fäste för montering av fönsterfoderSnedklipp hörnet och vik undan fliken
För problemfri montering vid överbleck snedklipps det övre hörnet på den i sida uppfalsade kanten och den efter falsning kvarvarande fliken kan böjas undan medan montering görsMontering av överbleck
Börja med att montera den första fasadplåten med urtag för fönster innan överblecket monteras.
För att ge mer ”spelrum” kan den närmaste infästningen på plåten tillfälligt utelämnas till överblecket är monterat.
Skjut in över blecket och kontrollera att hakfalsarna griper tag på rätt sätt och att överbleckets utskjut går in i den uppklippta slitsen.Dold infästning
Fäst överbleckets ”fria” del i fasaden med bleck eller skruv. Tillämpa dold infästning på samma sätt som med droppblecket.Montera nästföljande plåt, kontrollera att alla hakfalsar fäster ordentligtMontera under blecket
Innan monteringen av underblecket sker görs ett urklipp i bleckets kantfalser. Klipp bort ca 7-8mm ur den del av kantfalsen som skjuter utanför fodretVik sedan upp kantfalserna och skjut in underblecket  i slitsen i karmens understycke, samt fäst blecket med bleckspik i kantfalsarna på vanligt sättMontera fodret
Innan fodret monteras görs urtag för anslutning mot underblecket.
För att undvika rostbildning, var noga med att lämna fri droppmån på 5-6mm mellan fider och underbleck.Fodret spikas med bleckspik i karmens sidostycken

 © Copyright 2018 CLIX Steel Profile AB | Alla rättigheter reserverade | E-post: info@clix.se
All I wish to do is return the rolex replica sale and parts of the Swiss Replica Watches I presently have, you and/or your rolex replica sale would then benefit from physical examination of said pieces and parts. We entered into a rolex replica sale for purchase and delivery of tangible goods. Thank you once again for your panerai replica sale and consideration in this matter. As it appears the financial replica watches sale have already been addressed, I await your instructions regarding return of the rolex replica uk to your custody.